حسابرسی صورت های مالی

 یک فرآیند مستقل و حیاتی در حوزه حسابداری است که به تحلیل و اعتبارسنجی صورت‌های مالی یک سازمان توسط یک حسابرس مستقل می‌پردازد. این فرآیند برای اطمینان از صحت و قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی و اعلامیه‌های یک سازمان انجام می‌شود. به طور کلی مجموعه کارها و فعالیت هایی که موسسه های خدمات حسابداری به منظور شناخت وضعیت مالی و همچنین سرمایه گذاری انجام می دهند را صورت های مالی می گویند. گزارش هایی که از این طریق ارائه می شوند ، در واقع منابع مهمی از اطلاعات بسیار کاربردی هستند که در امر سرمایه گذاری و بالا رفتن اعتبارات یک کسب و کار استفاده می شوند.

    حسابرسی صورت های مالی

     حسابرسی شامل فعالیت‌ هایی است که حسابرس انجام می‌دهد به این صورت که حسابرس تمامی اسناد حسابداری و دفاتر و فعالیت‌های مالی شرکت را از نظر صحت و درستی آن‌ها مورد بررسی و نظارت قرار می‌دهد و درصورتی‌که هر گونه خطا و اشتباهی در اسناد و مدارک حسابداری وجود داشته باشد برای رفع آن‌ها راهکارهای لازم را ارائه می‌دهد.در واقع هدف از حسابرسی تهیه و ارائه گزارش به مدیران و جلوگیری از اسراف منابع سازمان و همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای آینده سازمان می‌باشد. خدمات حسابرسی نیز با توجه به کیفیت و تعداد خدماتی که حسابرسان ارائه می‌دهند متفاوت می‌باشد.