مشتریان ما

پروژه پیمانکاری لواسان

شرکت کارون فن شوشتر

شرکت پاسارگاد کیش

شرکت بلوط نت

شرکت رهیابان تعطیلات کیش

شبکه آبرسانی سرحدآباد کرج

شرکت پاک شیمی

شرکت تولیدی پویا استیل شرق

شرکت خانه گستران آتیه

شرکت فناوران مهرگان جاوید

شرکت فراز پی نیرو وزمین صنعت

شرکت سیمان سازه پیمانکار

گروه نخ ریسندگی دیبا قزوین

شرکت بهساخت گروه سازندگان

شرکت نازنخ

شرکت نخ الوند قزوین

و...